آرشيو اخبار و مقالات - وب سایت شخصی مهندس محمد علی یوسفیother tag
اولین دستنوشته من

اولین دستنوشته من

يکي از نيازهاي اساسي منتظران در عصر غيبت، لزوم برخورداري از الگوهاي عملي، در مسير خودسازي و نيز همراهي و مساعدت امام معصوم است، کساني که توانسته باشند در عرصه عمل، براي تحقق اهداف و آرمان‌هاي امام خود، جان فشاني کنند و نمونه‌هاي روشني در طريق اطاعت و سرسپردگي باشند و به ر

ادامه مطلب